14.07.2017

Upisi u akademsku godinu 2017/2018.

Upisi na studij:

preddiplomski stručni studij FINANCIJE I PRAVO

  • Upis putem državne mature
  • Upis putem prijemnog ispita
  • Upis prijelazom

specijalistički diplomski stručni studij POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA

od 20.09. do 22.09.2017. od 9 do 19 sati

u Studentskoj službi Effectus-a na adresi Zagreb, Trg. J. F. Kennedya 2.

Kandidati koji još nisu preuzeli ili kod sebe još uvijek nemaju potvrdu o položenoj državnoj maturi također se mogu upisati uz dostavu svih potrebnih dokumenata. Potvrdu će dostaviti naknadno nakon što je preuzmu.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslike:

  • rodni list
  • domovnica
  • potvrda o položenoj državnoj maturi
  • jedna fotografija

Prilikom upisa kandidat treba ispuniti obrasce za potrebe obrazovne administracije (prijavni list, upisni list), indeks i ugovor o studiranju, sve navedeno osigurava Effectus.

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON-LINE prijavnicu putem LINKA.

Nakon zaprimljene prijave kandidati će biti telefonski kontaktirani.

Dogovorite individualni susret sa Effectusovom savjetnicom za upise te saznajte sve o upisima, studiju, prijelazu, polaganju ispita te svim ostalim važnim informacijama za studiranje na Effectusu.

 

Dodatne informacije:
EFFECTUS – studij Financije i Pravo
Telefon: 385 (1) 611 77 77
E-mail: referada@vsfp.eu

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu