05.02.2018

U TIJEKU UPIS NA PRVU GODINU MBA – NASTAVA POČINJE 26.2.2018.

Prijave za upis na prvu godinu diplomskog MBA studija otvorene su. Upisni postupak započinje popunjavanjem prijavnice na http://edu.vsfp.hr/prijava/

Za rani upis („first minute“) odobravamo 5% popusta na ugovoreni iznos školarine. Ponuda vrijedi za upis obavljen do 9.2.2018.

Za upis je potrebno dostaviti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslike:

  • rodni list
  • domovnica
  • potvrda o završetku prve razine studija / diploma
  • prijepis ocjena/diploma supplement
  • jedna fotografija
  • ispuniti obrasce za potrebe obrazovne administracije (prijavni list, upisni list) i Ugovor o studiranju (sve prethodno navedeno osigurava EFFECTUS te kandidati dobivaju prilikom pristupanja upisu)
  • priložiti potvrdu o uplati upisnine i ugovorenom iznosu školarine

Kvalifikacijski postupak za upis na diplomski studij sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu diplomskog/završnog rada. Uvjet za upis je postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ili, ako je prosjek manji, dobivene dvije preporuke nastavnika visokog učilišta nositelja kolegija kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju ili poslodavca kod kojeg je kandidat ostvario rezultate u radu).

Nastava na prvoj godini studija počinje 26. veljače 2018.

Opis studija

Naziv: MBA – Poslovno upravljanje

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

Vrsta: specijalistički stručni

Razina: diplomski

ECTS bodovi: 120

Način studiranja: redovni i izvanredni

Školarina: Od 23.490 kn do 29.000 kn (+ troškovi upisninog postupka 500 kn), ovisno o odabranom modelu plaćanja 

Tko može upisati studij:

  • osoba sa ostvarenih najmanje 180 ECTS ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/ica.

Studij Poslovno upravljanje – MBA s tri različita smjera apsolutna je novina u programskom razvoju EFFECTUS-a. Prema mišljenju jednog od recenzenata, „cjelina studija predstavlja na nacionalnoj razini, što je dodatna kvaliteta, inovativnu koncepciju u relevantnoj mjeri.“ Radi se o potpuno inovativnoj koncepciji studiranja koja se temelji na integriranosti različitih područja upravljanja poslovanjem te na interdisciplinarnosti. Takva nova koncepcija omogućuje usvajanje širokog spektra specifičnih kompetencija i u najvećoj mogućoj mjeri uvažava činjenicu da promjene na strani potražnje u strukturi tržišta rada od diplomske razine studija zahtijevaju višedimenzionalan pristup obrazovanju. Također, konceptualna kreacija novog studija stvorila je veći broj alternativa u izboru karijernog puta studenata diplomske razine studija.

MBA diplomski studij sadrži 8 (osam) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti zajednički su predmeti svim studentima koji su upisani na taj studij. Predmete druge godine stduija (jednog od tri ponuđena smjera) student upisuje kod upisa druge godine studija. Ta su tri smjera studija:

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu