02.06.2019

PRIJEMNI ISPIT – 21. lipnja 2019. godine

podloga5

 

OTVORENE SU PRIJAVE I UPISI ZA NOVU AKADEMSKU GODINU! 

 

Počevši od upisnih postupaka za akademsku godinu 2019/2020. u kvalifikacijskom postupku za upis na preddiplomski stručni studij Financije i pravo primjenjivati će se ispit općeg znanja i logičkog zaključivanja. Na ispitu općeg znanja i logičkog zaključivanja kandidati će morati odgovoriti na 15 pitanja iz općeg znanja i 15 pitanja iz logičkog zaključivanja. U svim pitanjima će biti potrebno zaokružiti jedan točan odgovor koji nosi 10 bodova. Ukupno je moguće ostvariti 300 bodova, a prijemni ispit će se smatrati uspješno položenim ako kandidat ostvari minimalno 160 bodova od čega minimalno 80 bodova na ispitu općeg znanja i minimalno 80 bodova na logičkom zaključivanju. Maksimalno dopušteno vrijeme pisanja ispita je 90 minuta.

 

TERMIN PRIJEMNOG ISPITA: 21.06.2019. u 10,00 i u 18,00 sati.

popust_prijemni

Kako se prijaviti? on_line_prijava

 Za evidenciju prijave na prijemni ispit potrebno je popuniti ON-LINE prijavnicu putem LINKA.

 Nakon zaprimljene prijave kandidati će biti telefonski kontaktirani.

 Na prijemni ispit potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.

Tko može pristupiti pisanju prijemnog ispita?

  1. učenici koji su završili četverogodišnju strukovnu školu ili umjetničke programe
  2. osobe koje su prije 2010. godine završile srednjoškolsko obrazovanje (gimnazijski program ili strukovne odnosno umjetničke srednje škole)
  3. osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske

Effectus_webSlider (16)

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu